Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u savehumanity via een  e- mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het klanten formulier hieronder

4. Naleving van 14 dagen bedenktijd 

U heeft het recht om uw mededeling m.b.t. de bedenktijd te verzenden voordat de  

bedenktijd is verstreken.


5. Gevolgen van bedenktijd 

Als u zich bedenkt van de aankoop, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (Dit geld uiteraard alleen voor de verzendingsmogelijkheden die via deze webshop zijn betaald) Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht,  voor u zullen dus geen kosten in rekening gebracht worden voor terugbetaling. 

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de aankoop te herroepen aan ons; savehumanity terug te zenden, of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening