Het project...

Project SaveHumanity is opgezet om meer informatie te verschaffen over de huidige situatie van de politieke en gerelateerde zaken. 

Onze missie is om het geïnformeerde publiek meer te laten samenwerken.
Een van de platformen die een grote bijdrage levert aan het realiseren hiervan is social.nieuwsboek.nl